Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului vesna-acurec.ro

SC VESNA GC SRL, cu sediul social in loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, str. Donath, nr.186, ap.12, inscrisa la Registrul Comertului cu numarul J12/1596/2009, CUI RO25871352, capital social subscris si varsat 200 lei, detine calitatea de autor, proprietar, administrator al site-ului www.vesna-acurec.ro

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

Drepturi de proprietate intelectuala; drepturi de autor asupra  informatiilor existente pe site
Toate lucrarile integrate in acest site sunt proprietatea VESNA GC SRL sau a unor terti care au autorizat VESNA GC SRL sa le utilizeze.
Reproducerile, pe hartie sau digitale, ale site-ului sus mentionat si/sau ale informatiilor si/sau produselor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu conditia ca acestea sa fie destinate unei folosinte strict personale, excluzand orice utilizare in scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel incat sa se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuala.
Cu exceptia dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare partiala sau integrala a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor produse care il compun, fara a se fi obtinut in prealabil autorizatia de la SC VESNA GC SRL, este strict interzisa si constituie INFRACTIUNE ce se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

Informaţii despre produse si servicii. Drepturile comerciantului

VESNA isi rezerva dreptul de a modifica/actualiza informatiile ce figureaza in prezentul site pe internet, fara preaviz, tinand cont de trasatura interactiva a site-ului.

Drepturile consumatorului / cumparatorului

Cumparatorul are dreptul de a fi tratat cu respect, de a fi ascultat si corect informat asupra serviciilor oferite de VESNA.
Cumparatorul are dreptul de a-si expune impresiile legate de produsele si serviciile firmei VESNA GC SRL.

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, VESNA GC nu va putea fi făcuta responsabila pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.
Informaţiile asupra serviciilor corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de VESNA GC SRL. Erori sau omisiuni pot interveni.
Accesul la serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Actualizarea condiţiilor generale

VESNA îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

GDPR

Va multumim.
Echipa VESNA