www.vesna-acurec.ro / +40 740168842 / office@vesna.ro

calitatea si protectia mediului

autorizatii.licente

VESNA Reciclare SRL detine calitatea de OTR (Organizatie Transfer responsabilitate) si este operator inregistrat la Ministerul Mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pentru toate categoriile de B&A, cu licenta RO-B&A-010/2019,