www.vesna-acurec.ro / +40 740168842 / office@vesna.ro

Documentatie

dosare. rapoarte. notificari

VESNA este operator economic legal constituit, autorizat pentru preluarea responsabilitatii privind gestionarea de baterii si acumulatori si autorizat sa desfasoare activitati de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori.

ce iti oferim

Colaborarea contractuala cu VESNA Reciclare pentru indeplinirea obligatiilor privind gestionarea de baterii si acumulatori difera in functie de beneficiar (producator sau/si distribuitor):

1. ne contactezi in calitate de producator / importator

Prin preluarea responsabilitatii indeplinirii obligatiilor privind gestionarea de baterii si acumulatori, actionam in numele producatorului si il reprezentam in relatia cu autoritatile competente privind protectia mediului. 

 • identificam corect tipul de baterii si acumulatori produsi/importati/introdusi pentru prima data pe piata din Romania si a tipului de deseuri generate, in functie de activitatea comerciala desfasurata.
 • oferim consiliere cu privire la inregistrarea in Registrul national al producatorilor.
 • receptionam raportarile lunare (furnizate de producator) privind greutatea totala a bateriilor si acumulatorilor produsi/importati/introdusi pe piata.
 • raportam lunar catre ANPM greutatea bateriilor si acumulatorilor introduse pe piata de producator.
 • raportam anual catre ANPM tipul, cantitatea si greutatea bateriilor si acumulatorilor colectate in anul precedent, de catre producator.
 • tinem evidenta produselor si/sau a bateriilor si acumulatorilor puse pe piata si colectate de producator.¬†
 • ne asiguram de indeplinirea ratelor anuale minime de colectare.

2. ne contactezi in calitate de distribuitor

 • identificam corect tipul de baterii si acumulatori comercializati si a tipului de deseuri generate, in functie de activitatea comerciala desfasurata.
 • oferim consiliere privind aplicarea sistemului de depozit asupra pretului de vanzare a bateriilor si acumulatorilor.
 • oferim consiliere privind¬† modalitatile de afisare si informare a utilizatorilor finali privind colectarea de deseuri de baterii si acumulatori
 • oferim consiliere privind colectarea si depozitarea deseurilor de acumulatori si baterii.
 • receptionam lunar cantitatile si greutatea deseurilor de baterii si acumulatori colectati gratuit de la utilizatorii finali sau colectati ‘la schimb’ conform HG 1132/2008.
 • planificam transporturi periodice gratuite pentru ridicarea deseurilor de baterii si acumulatori colectate de distribuitori, pe baza unor programari prealabile (detalii).
 • intocmim documente de transport si notificam ISU pentru fiecare transport ce urmeaza a fi efectuat.
 • intocmim dosare complete cu documentele fiecarui transport efectuat (CMR, Anexa 1, Anexa 2, notificari ISU etc).
 • raportam anual catre ANPM tipul, cantitatea si greutatea bateriilor si acumulatorilor colectate in anul precedent, de catre distribuitor.
 • ne asiguram de indeplinirea ratelor anuale minime de colectare.

3. esti producator si distribuitor

In calitate de producator si distribuitor, beneficiezi de serviciile enumerate mai sus, in intregimea lor.