LEGISLATIE

Responsabilitatea gestionarii acumulatorilor si bateriilor se supune urmatoarelor prevederi legislative:

  • HG 1132/2008- regimul de baterii si acumulatori si deseuri de baterii si acumulatori
  • Ordinul 669/1304/2009- procedura de inregistrare a producatorilor de baterii si acumulatori
  • Ordinul 1399/2032/2009- procedura de evidenta si raportare a datelor referitoare la baterii si acumulatori si la deseurile de baterii si acumulatori
  • Ordinul 2743/ 2011- procedura si criterii de evaluare si autorizare a organizatiilor clective si de evaluare si aprobare a planului de operare pentru producatorii care isi indeplinesc in mod individual obligatiile privind gestionarea deseurilor de baterii si acumulatori
  • regulamentul 1103/2012- etichetarea bateriilor si acumulatorilor
  • Regulamentul UE 493/2012- calculul nivelului de eficienta a reciclarii in procesele de colectare a deseurilor de baterii si acumulatori